ประชาสัมพันธ์

รูปแบบการเขียน SAR ปีการศึกษา 2555
ทางสมศ.ขอเชิญประชุมทางสมศ
ข้อมูลสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินรอบสาม
โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรุณาส่งด่วน นะคะ มีตัวอย่างให้ดูที่เว็บไชด์โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน 4 ประเภทความบกพร่อง    ขอให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนร่วม ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ..  รายละเอียดที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดค่ะ
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระยะที่ 2  ( มิถุนายน – สิงหาคม 2555)
  แจ้งเตือนสถานศึกษาให้จัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา  ภายในวันที่    31  พฤษภาคม  พ.ศ. 25555
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาครบทุกระดับเรียบร้อยแล้ว  ขอให้สถานศึกษาดำเนินการดาวน์โหลด  รายละเอียดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดค่ะ
  สพฐ. ได้จัดทำแนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเรียบร้อยแล้ว  ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ห้องเอกสารดาวน์โหลดค่ะ
  สพป.ปท. 2 กำหนดรูปแบบการเขียนรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินภายใน  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้แล้วค่ะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s