กิจกรรมของกลุ่มงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ภาพกิจกรรม)

การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู่้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต (ภาพกิจกรรม)

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  วันที่ 15  กุมภาพันธ์   2555   ณ  โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์   (ภาพกิจกรรม)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s